Meet the director Meet the director

Report Report

የሀዘን መግለጫ

ዛሬ ጠዋት ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ በመብረር ላይ የነበረው ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው ቦይንግ 737 ተከስክሶ በውስጡ የነበሩ 149 ተሳፋሪዎችና 8 የበረራ ሰራተኞች በሙሉ ህይወታቸውን አጥተዋል፡፡

በሥነ-ምግባር እና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን

በሥነ-ምግባር እና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ባለሙያ ለባለስልጣኑ ሰራተኞች

በሃዋሳ የኤሌክትሮኒክ ግብይት ማዕከል

በሃዋሳ የኤሌክትሮኒክ ግብይት ማዕከል

Tribunal Cases Tribunal Cases

Related Ministry Links Related Ministry Links